Barn & unga

Arbetet med barn och unga är en viktig del av Konstepidemins verksamhet. Pedagogiken har utvecklats från idén om att det är själva skapandeprocessen som är det viktiga. Lek, lust och allvar. Samarbete och enskilt.

2017 är ett utvecklingsår för Barn och Unga på Konstepidemin. Vi arbetar för att förnya, stärka och säkra vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi kommer göra förändringar och se över vårt program för skola och förskola, arbeta med samarbeten, framtida finansieringsmöjligheter och organisation.

Pilotprojekt: TEAMSLÖJD 2017

Supporterslöjd med Azalea BK. Självklart i orange, vitt och svart – Azalea BKs färger.

Teamslöjd är ett samarbetsprojekt mellan Konstepidemin och Azalea BK.
Teamslöjd utforskar metoder för samverkan mellan slöjd/konst och idrott. Målet är att sänka trösklar och hitta nya former för skapande och social samvaro under gemensam flagg för både slöjdandet och sporten. Teamslöjd syftar till att ge mellanstora barn möjlighet att upptäcka, dela med sig och utveckla sitt uttryck på ett nyskapande sätt genom slöjd.

Under 2017 genomför vi testworkshops med lag från Azalea BK i Göteborg. Tillsammans får de prova på skapande genom Supporterslöjd, laget gör bland annat ett vimpelspel som kan användas för att heja på sitt lag eller som dekoration under en lagfest. Vi kommer också att göra träningsredskap i form av hopprep tillsammans.

– Drömmen är ju att det så småningom ska finnas ett Teamslöjd vid varje klubbstuga säger Anna Bauer, som är initiativtagare.

Teamslöjd arrangeras av Konstepidemin Barn och Unga och genomförs med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Även Västarvet är med som sparringpartner.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Sofia Åhrman, projektledare: sofia@konstepidemin.se