Ansökan om utställning

Vill du visa ditt arbete hos oss? Så här gör du.

Vi tar emot ansökningar om utställning på Galleri Konstepidemin, Bergrummet och Pannrummet kontinuerligt under året, sista ansökningsdag 2016 är på våren 17 maj och hösten 17 nov. Ansökan görs digitalt (samlat i pdf, max 5 mb, vänligen se mer info längre ned) via mail till: galleri@konstepidemin.se

Till ansökan bifogas:

  • Utställningsidé
  • CV
  • Dokumentation av tidigare arbete
  • aktuell epostadress

Din ansökan med ditt material samlat i en pdf-fil (max 5 MB), mailar du till: galleri@konstepidemin.se
Länka film och ljudfiler till aktuell websida t ex Vimeo, YouTube, Soundcloud etc.

Handläggningstid för genomgång av ansökningar är ca 2 månader, därefter lämnas besked per epost.