13 festivalen

 

13Festivalen startades 2015 av Anna Carlson och Jill Lindström som ett försök att skapa en plattform och en scen för performancekonst i ett utvidgat fält. En gränsöverskridande scen där bildkonstnärer, musiker, ljudkonstnärer, skådespelare, dansare m.fl. kan mötas. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betraktas som performativt. Såväl etablerade konstnärer som studerande är välkomna att framträda.

Vill du delta i 13festivalen 2018?
Beskriv kort din idé, önskemål om plats, som ute inne-typ av rum samt ungefärlig längd på din performance.
Alla deltagare får sina verk dokumenterade samt erhåller ett mindre materialbidrag. (I nuläget ej bestämt summa då svar från ansökningar inväntas.) Fri mat samt gratis deltagande vid seminariet och i någon av de två workshops som planeras. Det finns en begränsad budget för resa och övernattning för konstnärer som inte bor i Göteborg. Även volontärer sökes!
13festivalen 2018 arrangeras 4-6 januari 2018
Anmäl dig genom att maila till: trettonfestivalen@hotmail.com
Deadline för anmälan: 30 augusti 2017
Läs mer här

Om 13festivalen
13 festivalen vill skapa en plattform för performancekonst i ett utvidgat perspektiv. En plats där den konstnärliga handlingen och betraktarens upplevelser i realtid och i ett specifikt rum står i fokus. Genom att visa en stor variation av performanceverk i fråga om utförande, innehåll, tid och bakgrund vill vi utmana den traditionella föreställningen om performancekonst. Här sker möten mellan konstnärer som är verksamma inom fältet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har valt en inkluderande idé där professionella samsas med studenter och där bildkonstnärer, musiker, dansare och skådespelare verkar på samma scen. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betecknas som performativt. Stor vikt lägger vi vid idén om en mötesplats mellan både publik och konstnärer genom att erbjuda platser för samtal, seminarier och workshops. Eftersom alla verk dokumenteras så skapas också ett arkiv med aktuella performanceverk.
www.13festivalen.com

Med stöd av:

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur