Bo Söderström

Något om påtagligheten i Bo Söderströms måleri. Färgen ligger nära en som ett sinnligt föremål. Ord som mättnad och lyster dyker upp. Färgerna träder fram genom små glidningar, skiftningar, vaga kontraster. Som skuggor som skärper blicken för ljuset. Det är konkret konst underkastad upprepningens parameter. Det ger många förslag på färgkroppar. Som ett galleri personligheter. Denna upprepning i väl valda mått blir till en kör – långt från monofoni, snarare ett kluster – av ljus, välljud och dissonans tillsammans. Förenade i ett påtagligt rum av sinnlig färg. Det är väl detta som rätt och slätt brukar kallas måleri. Thomas Millroth