Katarsis

Katarsis, installation, 2016. Fotograf, Hållams Linnea Henriksson och Maria Hesse.

Ett vitt tyg kan ge tecken för stillestånd och vila. Det kan både skydda och dölja, avslöja och beslöja.
– Hållams Linnea Henriksson

Kroppens möte med en plats. Kroppens möte med en händelse. Kroppens möte med ett minne. En plats, en händelse och ett minne som leder till en plats, en händelse och ett minne…
– Maria Hesse

Det grekiska ordet Katarsis betyder rensning, som i en emotionell eller själslig rensning efter ett känslomässigt sammanbrott. I projektet Katarsis möts två konstnärer med inriktning mot teater respektive textilkonst som gemensamt utforskar frågor om plats, delaktighet och (o)möjligheten till rensning efter en mänsklig tragedi. Projektet tar sin utgångspunkt i en händelse då ett migrantläger blev attackerat i Göteborg 2015. I utkanten av ett skogsområde brändes en boplats tillhörande en grupp EU-migranter till grunden och några av de boende blev misshandlade. Genom performativa metoder, rörelse och textil har konstnärerna arbetat på platsen där händelsen inträffade med en undersökning av det landskap som den lämnat efter sig. I Pannrummet visas deras arbete i ett verk som består av två delar, en video och en installation. Videon är baserad på en serie sekvenser inspelade på platsen mellan 2015-2017 och skildrar konstnärernas möte med den. Här sätts den mänskliga kroppen i relation till ett förändrat landskap som den genom sin fysiska närvaro och kontakt försöker att bearbeta. I anslutning till videon byggs en föränderlig installation i textila- och andra material som baseras på interaktionen mellan besökarna, rummet och konstnärerna. Arbetet med verket pågår under hela utställningsperioden då konstnärerna kommer att arbeta på plats i Pannrummet.

Hållams Linnea Henriksson (f. 1988, Sverige) är utbildad i textilkonst på Högskolan för Design och Konsthantverk. Hon bor och arbetar i Göteborg. I sitt konstnärskap intresserar sig Henriksson för platsers sammanhang, historia, och identitet. Hennes arbete är ofta baserat på längre studier där hon i dialog med fysiska platser undersöker olika händelser och skeenden. Hon arbetar med platsrelaterade verk och installationer där hon blandar olika medium och material som textil, funna objekt och ljud.

Maria Hesse (f. 1985, Tyskland) är utbildad teater- och litteraturvetare i Tyskland och Sverige. Hon är bosatt i Göteborg. Sedan 2014 har Hesse återkommande arbetat som dramaturg och regiassistent i olika produktioner på Göteborgs Stadsteater. Hon har även regisserat tre nyskrivna pjäser inom den fria teatergruppen Annan Teater samt arbetat som teaterpedagog i verksamheter för barn och unga.