Sepseptember

Sandra Sterle – ARTIST IN RESIDENCE

Under Residens Angered arbetar Sandra Sterle med projektet Angered@home som kretsar kring begreppet ”hem” och frågor om exil, språk, identitet och främlingskap.
Läs mer
Oktoktober

Susan Brearey – ARTIST IN RESIDENCE

"I am interested in the visual tensions created by this never-ending stream of interruptions in the contemporary urban and rural landscape."
Läs mer
trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur