Utan titel

Mohannad är född i Syrien. Började att skulptera år 2000 i marmor och olika material. De senaste åren bara i marmor och granit. Kom till Sverige i slutet av 2015. Mohannad är medlem i KKV Göteborg och Syriska riksförbundet i Stockholm. 2016 arbetade han med ett flertal klassiska verk i Granit till en institution i Halmstad

Denna utställning är min första utställning i Sverige och  jag tackar alla som hjälpte mig.i
Mohannad Soleman