Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

BÄRANDE OCH FLYGANDE

Eller konsten att bygga skolans största konstverk!

Under två träffar knyter vi ihop pinnar, trådar och skynken till en skulptur som vi låter växa fram på det mest organiska vis. Nya former skall resas, rum skall byggas och allt och alla vävas samman med varandra. Tanken är att ju större desto bättre. Deltagarna får här på det mest spontana vis se vad kreativiteten leder oss när vi möter ett materials varierande och praktiska möjligheter. I nästa steg låter vi var och en tillverka sitt eget föremål där saker som flyger står som tema. De får då med olika material klippa och klistra vimplar, drakar, självporträtt, aliens eller vad som än kan hängas upp och bebo vår rumsliga installation. Det här är en workshop där bara fantasin säter gränser och vi utmanar oss i att se och skapa en plats tillsammans över både tid och rum.

(Den här workshopen kan utföras inomhus eller utomhus)