Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

COLLAGE

Vi letar bilder i olika typer av tidningar och med sax och klister sammanfogar vi dem till nya berättelser eller sagor på papper i varierade storlekar. När vi klipper och klistrar tillsammans inspirerar vi varandra och låter bilderna ta oss vidare på nya äventyr. Till sist skapar vi gemensamt en plats med alla bilder och berättelser runt oss. Workshopen låter barnen undersöka och experimentera sig fram och syftar till att stärka och stötta dem i deras skapande förmågor genom utforskande av olika material, tekniker och metoder inom konst och bildområdet. Genom samtal kring bilderna ges barnen möjlighet att utveckla sina egna visuella berättelser. De introduceras till konstbegrepp som stärker deras förståelse och kunskap om hur konst och bild speglar och kommenterar samhället vi lever i.