Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

MEME- Samtidskonst

Är ni nyfikna på konst som berättar något om vår samtid? Vi utforskar internetfenomen  Meme som bilduttryck för mänskliga rättigheter och demokrati. I workshopen diskuterar vi  bland annat frågor om interkulturalitet, mänskliga rättigheter, feminism och jämställdhet. Vi startar med studiebesök i en konstnärsateljé på Konstepidemin. Där blir eleverna introducerade till hur konstnärer jobbar med samtida frågor och hur de använder sig av tex musik, bild, dans och text i konsten. Under workshopen arbetar vi med bilder och text för att skapa egna Meme. Målet är att öka elevernas bildförståelse och att utveckla  det egna kreativa uttrycket i en samtidskontext. Tillsammans skapar vi en visuell dialog hur barn och unga via konsten kan medverka för mänskliga rättigheter och demokrati. Vi avslutar workshopen med en grupputställning på temat Meme.