Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

IASPIS

FÖRESLÅ BILD- OCH FORMKONSTNÄRER FÖR RESIDENSVISTELSER I GÖTEBORG 2021

Varje år bjuds två internationella bild-/formkonstnärer till Göteborg för en tremånaders residensvistelse genom Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Iaspis. Iaspis samarbetar med en lokal grupp i Göteborg som samlar in förslag och gör ett urval som de presenterar för den beslutsfattande Iaspisdelegationen vid Konstnärsnämnden.

Lämna förslag för hösten 2021 senast 15 oktober 2020

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar nu förslag på internationella bild-/formkonstnärer till 2 residensvistelser augusti – oktober 2021.

Den gästande bild-/formkonstnären tilldelas resebidrag, ett stipendium à 15 000 kr/månad, och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad. Konstepidemins residensverksamhet och Iaspisgruppen i Göteborg kommer att stödja den gästande bild-/formkonstnären för att hen ska få ut så mycket som möjligt av vistelsen.

Förslag mejlas till: iaspisgbg@galleribox.se
Deadline: 15 oktober 2020

Förslaget skall innehålla:

  • Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen konstnär och förslagsställare.
  • Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (även bifogad portfolio under 6mb går bra)
  • Kort presentation av konstnären max. 500 ord
  • Beskrivning av eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg.
  • Förslag på andra bild och formkonstnärer, curators, etc., som det är planerat att den besökande formkonstnären kan komma att träffa.

Observera att den föreslagna formkonstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne känner till omständigheterna för residenset. Iaspisgruppen i Göteborg söker konstnärer som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Föreslå expertbesök till Göteborg
Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg. Vid beviljat expertbesöksförslag bekostas resa och logi av Konstnärsnämnden/Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren.
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från:
Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, HDK, Galleri Four, Konstepidemin, Galleri 54, ICIA, samt Galleri Box som också är sammankallande i gruppen.