Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

IASPIS

FÖRESLÅ INTERNATIONELL BILDKONSTNÄR FÖR RESIDENSVISTELSE I GÖTEBORG HÖSTEN 2019

Varje år bjuds två internationella bild-/formkonstnärer till Göteborg för en tremånaders residensvistelse genom Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Iaspis. Iaspis samarbetar med en lokal grupp i Göteborg som samlar in förslag och gör ett urval som de presenterar för den beslutsfattande Iaspisdelegationen vid Konstnärsnämnden.

Lämna förslag för hösten 2019 senast 16 september 2018
Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar nu förslag på internationella bildkonstnärer till residensvistelse förlagd mellan augusti – oktober 2019.
Gästande konstnären tilldelas resebidrag, ett stipendium à 15 000 kr/månad, och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad. Konstepidemins residensverksamhet och Iaspisgruppen i Göteborg kommer att stödja den
gästande konstnären för att få ut så mycket som möjligt av vistelsen.
Förslag mejlas till: iaspisgbg@galleribox.se
Deadline: 16 september 2018

Förslaget skall innehålla:

  • Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen konstnär och förslagsställare.
  • Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (även bifogad portfolio under 6mb går bra)
  • Kort presentation av konstnären max. 500 ord
  • Beskrivning av eventuella planerade aktiviteter eller projekt som denne vill arbeta med på plats i Göteborg.
  • Förslag på andra bild och formkonstnärer, curators, etc., som det är planerat att den besökande formkonstnären kan komma att träffa.

Observera att den föreslagna formkonstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne känner till omständigheterna för residenset.
Iaspisgruppen i Göteborg söker en konstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Föreslå expertbesök till Göteborg
Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till Göteborg. Vid beviljat expertbesöksförslag bekostas resa och logi av Konstnärsnämnden/Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren.
Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från:
Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, HDK, Galleri Four, Konstepidemin, Galleri 54, samt Galleri Box som också är sammankallande i gruppen.