Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Residens Angered

Residens Angered är ett samarbete mellan Konstepidemin, Konsthallen Blå Stället och Kultur i Väst.

2019 LARS RAATAMAA

Under Residens Angered arbetar Lars Raattamaa med projektet “Den fjärde urbana revolutionen, Angered, Gårdsten, Hammarkullen” som kommer resultera i en bok och en utställning

”Under min tid som som residenskonstnär vill jag förstå Angereds sammanhang och dess kopplingar med Göteborg. Kopplingar i liten och stor skala, sammanhanget med andra delar av Göteborg och världen. Kopplingar med arkitekturens politiska historia och framtiden. ”

Lars Raattamaa är författare och arkitekt.


TIDIGARE ÅR


2017

Sandra Sterle.
Under Residens Angered arbetar Sandra Sterle med projektet Angered@home som kretsar kring begreppet ”hem” och frågor om exil, språk, identitet och främlingskap.

Sandra Sterle. “Nausea”, performance, DOPUST festival,Split, 2008

Under krigen i före detta Jugoslavien bodde Sandra Sterle i Amsterdam i en förort som motsvarar Angered. Under hösten kommer hon att arbeta konstärligt med grupper i Angered, i flera olika media. 2018 görs en utställning med gruppens arbete på Blå Stället. Sandra gör även ett eget konstnärligt arbete med utgångspunkt i residenset.

Sandra Sterle är bildkonstnär som arbetar med film, installationer, fotografi och performance. Just nu är hon adj. professor i performance- och videokonst vid Konstakademin i Split.
www.sandrasterle.com

2016

Serietecknare i Residens Angered oktober-november 2016
Under två månader i höst kommer Tusen Serier, ett Malmöbaserat serietecknarkollektiv, att vara gästkonstnärer i Residens Angered. Residenset är ett samarbete mellan Konstepidemin, Konsthallen Blå Stället och Kultur i Väst.

Amanda Casanellas och Mattias Elftorp

Amanda Casanellas och Mattias Elftorp

Kärnan i Tusen Serier är Amanda Casanellas och Mattias Elftorp, två serieskapare från Malmö som arbetar för mångfald i svensk seriekonst. De ritar egna serier, publicerar andras serieromaner och arrangerar festivaler.

Amanda Casanellas har i höst släppt sin första bok ”Myling” tillsammans med Yossra El Said, i ett längre projekt om mytologi och nytolkningar av sagor och sägner. Amanda är född i Chile och uppvuxen i Sverige. Mattias Elftorp har bl.a. gjort serieboken Jag & min pappa & Zlatan, en sorgsen berättelse om främlingsskapande och frågan om svenskhet. Han gör också apokalyptiska cyberpunkberättelser och ilsken politik i serieform. Mattias håller i undergroundfestivalen AltCom i Malmö. Tillsammans finns de med i internationella nätverk av alternativa serietecknare som delar med sig av serieteckning i fanzines och på festivaler.

Residens Angered
Det ger en inbjuden konstnär möjlighet att, under en begränsad period, arbeta på och undersöka en plats. Under Residens Angered har Tusen Serier en gästateljé på Konstepidemin och Angered som bas för sina berättelser. Förhoppningsvis får både platsen och konstnären nya perspektiv. Under ett residens förväntas den gästande konstnären att på olika sätt att dela med sig av sitt skapande.

Några datum:
Utöver residenset kommer Tusen Serier att medverka i Konstepidemins och Konsthallen Blå Ställets program:
9 oktober – Workshop, teckna serier, Blå Stället
11 oktober –Läsning bl.a.  ur Tusen seriers produktion, Blå Stället
26 november – Presentation av Tusen Serier, Konstepidemin

KONTAKT
Mattias Elftorp, tel 0704 50 25 66
mattias(a)elftorp.com

Amanda Casanellas, tel 0739 29 18 60
amandacasanellas(a)gmail.com

www.tusenserier.com

Bibbi Forsman, programproducent Konsthallen Blå Stället, tel. 0707 80 10 18
bibbi.forsman(a)angered.goteborg.se

Meira Ahmemulic, koordinator Konstepidemin, tel. 0739 38 66 06

 


2015

 

Zafire Vrba och Johanna Gustavsson residenskonstnärer i Angered 2015

Residens Angered är glada att presentera konstnärerna Zafire Vrba och Johanna Gustavsson som under våren kommer att genomföra konstprojekt i Angered på Blå Ställets konsthall samt på Konstepidemin vid Linnéplatsen.

Bakom Residens Angered står Föreningen Konstepidemin, Konsthallen Blå Stället, Kultur i Väst med stöd av Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Genom att välja två konstnärer med starkt politiskt engagemang och konstnärlig skärpa vill vi lyfta relevanta frågor om vem konsten är till för och vilken roll platsens betydelse har för konstnärliga, sociala och politiska processer.

Till residenset i Angered bjuds konstutövare för att utveckla projekt lokalt, utifrån platsen och i samverkan med boende. Residenset ger också plats för samtal, möten, workshops och föreläsningar. Tillsammans vill Blå Stället, Konstepidemin och Kultur i Väst skapa nya vägar in i konsten. Det handlar inte om att ge konstnärer nya arenor att visa konst på, utan om att konsten ska vara en plats för tänkande och ges plats att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Bländad
Under våren håller Gustavsson och Vrba kursen Bländad – en kritisk kurs om vithetsnormer inom konsten och feminismen. Kursen kommer hållas på Konstepidemin under hela residensperioden. Bländad riktar sig till feministiska konstnärer som inte själva utsätts för rasism, med syftet att kritiskt granska, och hitta strategier för att motverka, vithetsnormerna som råder i konstvärlden och i samhället i stort.

Konflikt
I maj förvandlar de Blå Ställets konsthall till en kollektivverkstad för affischproduktion. Hit kommer bland annat elever och personal från den före detta Angeredsateljén att bjudas in för att trycka under temat ”konflikt”. Förhoppningen är att samtala med andra konstnärer om utrymme och förutsättningar att arbeta som konstnär och vad platser som till exempel Blå Stället och Konstepidemin kan ha för betydelse. Konstepidemin är Sveriges största arbetsplats för konstnärer i det fria kulturlivet, Angeredsateljén var en mycket framgångsrik förberedande konstnärlig utbildning i Angered mellan 2001–2011.

Kollektivverkstadens tryck/affischer sammanställs i en utställning på Blå Ställets konsthall mellan 29e maj och 18e juni 2015.

Johanna Gustavsson arbetar som konstnär och pedagog. Genom text, performance, interaktioner och feministiska handlingar tar hon sig an ämnen relaterade till kropp, klass och hudfärg. Johanna har varit del av ett flertal samarbeten bland annat radikal pedagogik, MFK: Malmö Fria Kvinnouniversitet, föreningen JA!, I want a president… , Nobody Puts Baby In A Corner, och Produktionsenheten. Johanna är utbildad på konsthögskolan Valand i Göteborg och på Whitney Independent Study Program i New York.

Zafire Vrba är konstnär och pedagog med ett arbetsområde som omfattar pedagogik, performance, video, foto och text. Verken utforskar trygghet, reproduktion, lust, religion och transpolitik. Zafire är även programledare på Utbildningsradion och jobbar med the Unstraight Museum. Zafire är utbildad på Angeredsateljén i Göteborg och Nyckelviksskolan i Stockholm.

Johanna Gustavsson och Zafire Vrba driver tillsammans FAGS – Feminist Art Gallery, Solidarity, en feministisk separatistisk plats för konst.

För mer information:

Meira Ahmemulic, internationell koordinator Föreningen Konstepidemin, meira(a)konstepidemin.se, 0739-386606.

Bibbi Forsman, intendent Blå Ställets Konsthall, bibbi.forsman(a)angered.goteborg.se, 0707-801018.

Petra Johansson, konstkonsulent Kultur i Väst, petra.johansson(a)kulturivast.se, 0708-224828.


2014

 

Hösten 2014 startar pilotprojektet artist-in-residence i Angered. Konstepidemin har initierat ett konstnärsresidens som vi driver i samarbete med Kulturhuset Blå Stället, Kultur i Väst och Angeredsteatern. Initiativet kommer av att Göteborg har skapat en konstscenen som på många sätt är sluten och svår att bli del av. Målet med Angeredsresidenset är att skapa och stärka relationer, för enskilda konstnärskap, fristående kulturarbetare och aktörer inom kulturområdet. Vi vill med konsten ställa viktiga frågor kring politik, ansvar, delaktighet, demokrati.

Residens Angereds första gästkonstnär

Den egyptiske musikern Ismail Hosny är Residens Angereds första gästande konstnär. Han är verksam som electronicamusiker, producent och DJ med bas i Kairo där han är en del av Egyptens vitala musikscen. Under tre månader i höst har Ismail Hosny Angered som arbetsplats, hankommer att arbeta med egna konst – och musikprojekt och ha utbyte med konstlivet i Västsverige, men också medverka som DJ i produktionen Revolution på Angereds teater och som konstnär i projektet Kris-Populism-Konst på Konstepidemin.

Till residenset i Angered bjuds internationella konstutövare för att utveckla projekt lokalt, utifrån platsen och i dialog med boende. Residenset ger också plats för samtal, möten, workshops och föreläsningar. Tillsammans vill Blå Stället, Konstepidemin, Angereds teater och Kultur i Väst skapa nya vägar in i konsten. Det handlar inte om att ge konstnärer nya platser att visa konst på, utan om att konsten ska vara en plats för tänkande och ges plats utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Gästkonstnär Ismail Hosny har sin bas i Kairo, där han arbetar som electronicamusiker både som soloartist och i olika kollektiva projekt. I Angered kommer Hosny att medverka som DJ i uppsättningen Revolution som har urpremiär den 14 november på Andra Stället. Hosny deltar också i konstprojektet Kris-Populism-Konst på Konstepidemin tillsammans med internationella och lokala konstnärer. Kris-Populism-Konst kommer att visas i maj 2015 på Galleri Konstepidemin.

Den 20 november klockan 18.00 samtalar regissör Charlie Åström, som skrivit och regisserat Revolution, med Ismail Hosny i Blå Ställets Konsthall.

Bakom Residens Angered står Konsthallen Blå Stället, Föreningen Konstepidemin, Angereds Teater och Kultur i Väst med stöd av Göteborgs stad.