Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Dokumentärfilmare

Anders Berggren

Dokumentärfilm AB bildades 1999 av Anders Berggren och Carl Javér. Bolaget producerar modern dokumentärfilm för såväl TV som Biograf. Carl och Anders håller även dokumentärseminarier om deras filmmetod “Hanging Around”. Carl är utbildad filmare vid Biskops-Arnö folkhögskola. Anders har gått Journalistlinjen vid JMG. Under de år som Anders och Carl har arbetat tillsammans har de använt, utvecklat och förfinat arbetet med den dokumentära observerande metoden.