samtal om konst

Ett samtal som kan komma att handla om förväntningar på vad ett utställningsrum är för något och på vad en utställning och verk i sig kan tänkas vara.
Läs mer

( I am A Woman )

Lotta Antonssons senaste arbeten kretsar kring hennes av fascination för den fotografiska bilden från slutet av 1960 och 70-talet, sett ur ett feminstiskt perspektiv.
Läs mer
trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur