Barn & unga

Arbetet med barn och unga är en viktig del av Konstepidemins verksamhet.

Pedagogiken bygger på idén om att det är själva skapandeprocessen som är det viktiga. Lek, lust och allvar. Samarbete och enskilt. I en värld som är full av prestationskrav erbjuder vi verksamhet som uppmuntrar fantasi och det fria skapandet genom olika uttrycksformer.

Frågor eller tankar?
Välkommen att kontakta Marthe Roosenboom, vik. koordinator
konstpedagogik(at)konstepidemin.se

 

 

 

 

 

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur