Unga

Är du mellan 13 och 30? De unga är en plats där kreativt skapande och eget initiativ är i fokus.

2017 är ett utvecklingsår för Barn och Unga på Konstepidemin. Vi arbetar för att förnya, stärka och säkra vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi kommer göra förändringar och se över vårt program för unga och skola/fskl. Arbeta med samarbeten, framtida finansieringsmöjligheter och organisation.

Kom på Internationella spelmansstämman, Konstepidemins Dag, gå på utställningarna  eller kom och skapa  i Allas ateljé, det är öppet  för alla åldrar.

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur