BOKRELEASE! Till synes – Inger Bergström Marie Holmgren


Till synes – 
Inger Bergström och Marie Holmgren

Göteborgsrelease: onsdag 7 juni, kl. 18-20, Göteborgs konstmuseum. Samtal mellan skribent/journalist Magnus Haglund och konstnärerna, kl. 18.30.
Stockholmsrelease: torsdag 8 juni, kl. 17.30-19, bokhandeln Konst-ig, Åsögatan 124.
Samtal mellan författare/journalist Susanne Helgesson och konstnärerna, kl. 18.00.

I denna bok ingår, tillsammans med ett bildmaterial, utdrag ur samtal som förts kring konstnärliga processer. Tankarna kring begreppet till synes väcktes när konstnärerna läste filosofen Marcia Sá Cavalcante Shubacks essäsamling Lovtal till intet. Hon betonar där betydelsen av att göra sig osäker inför det till synes självklara, att våga stanna i en slags intighet och göra det bekanta främmande, för att nå förståelse. Insprängt i konstnärernas samtal finns därför citat ur Sá Cavalcante Shubacks essäer. I bokens förord skriver konstnärerna:

Det konstnärliga görandet kan även det beskrivas som ur vissa aspekter öppet och osäkert. Samtidigt som vi har en riktning, vet vi inte exakt vad handlandet kommer att leda till. Vi gör något, ett material formas framför oss och blir till ett slags förslag. Så fortsätter vi, förstör eller bygger vidare, oavsett om det sker i en tankeprocess eller i en faktisk materiell process. Hur gör vi för att det till synes givna ska träda tillbaka?

Formgivning: Anna Larsson Design
Boken är publicerad av konstnärerna, med stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.


Marie Holmgren är utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg och har sin ateljé på Konstepidemin. Hon har lång yrkeserfarenhet som projektledare och konstkonsult för olika uppdragsgivare såsom Statens konstråd och Stockholm konst.
Inger Bergström
är utbildad på Konstfack i Stockholm och har även en masterexamen i praktisk kunskap, Södertörns högskola. Hon har verkat som professor på Konstfack i Stockholm och på HDK i Göteborg.

Kontakt: Marie Holmgren
 holmgren@berlin.com 073 – 3319080

 

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur