En idérik helg i Brest, Belarus 

En vanlig stadsbild i Belarus. Foto Elina Vidarsson

En vanlig stadsbild i Belarus. Foto Elina Vidarsson

Sista helgen i september reste konstnärer och kulturvetare många mil för att delta i Art Camp 1 på Kryly Chalopa, en fri kulturscen i Brest, Belarus. Art Camp 1 är första delen i projektet STATUS: The role of artists in changing society. Idén med projektet är att involvera konstnärer och kulturvetare från Sverige och Belarus för att ge olika vinklar på konstens och konstnärens betydelse i samhällets omdaning. Projektet är finansierat av Svenska Institutet och drivs av Konstepidemin i samarbete med kulturorganisationer i Belarus. Arrangörerna består av två projektledare från Göteborg; Mona Wallström från Konstepidemin och Denis Romanovski och två från Minsk.

Målet med detta första möte i Brest var att samla alla deltagare i projektet och få dem att forma forskningsgrupper. Processen dit var en kreativ yra men till sist lyckades alla hitta ett ämne och bilda en grupp. Deltagarna delade upp sig i två större grupper varav det ena temat blev ”(Non) Work” med undertitlar såsom ”Laziness Accelerator”, ”Working and Non-Working Conditions”, ”Hidden Life” och ”Perplexed Species Manifesto”. Den andra gruppens tema blev ”Art and Heritagisation”.

Planen är att fram till nästa möte (Art Camp 2) i maj 2019 ska deltagarna kontinuerligt skicka in material för publikation på projektets hemsida. Materialets format beror på avsändaren och kan vara i både text och bild. I juli nästa år kommer representanter från grupperna att mötas upp i Ställbergs gruva för att färdigställa materialet som kommer att börja presenteras under hösten 2019 och på Konstepidemin i januari 2020.

 

Elina Vidarsson

Masterstudent Kulturvetarprogrammet Göteborgs Universitet, deltagare i STATUS-projektet och praktikant Konstepidemin

Deltagarnas avatarer. Foto: Elina Vidarsson

Deltagarnas avatarer. Foto: Elina Vidarsson

Forskningsledaren höll en så kallad ”forskningspromenad” i Brest. Foto: Elina Vidarsson

Forskningsledaren höll en så kallad ”forskningspromenad” i Brest. Foto: Elina Vidarsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur