Late Summer Show

Welcome to a flow of art from floor to ceiling by 52 artists from Konstepidemin and guest artists from Haiti.
Read more

Clair Obscur

"Efter att i många år ha undersökt det kändas och det möjligas gränser har konstnären Peter Eccher lämnat den gemensamt bestämda verkligheten för att gå in i den separationsfas med vilken varje rituell övergång måste börja. I utställningen Clairobskyr rapporterar han inifrån ett meningsskapandets limbo,.."
Read more

Performance: I Augment

"I Augment" - an auction performance by Denis Romanovski and Peter Eccher where the artists investigate transformation of economical exchange. Discover an art piece actual economical value. Come, bid and contribute!
Read more
trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur