Epidemiker visar grafik på Konsthallen Lokstallet i Strömstad

Det har funnits en grafikverkstad på Konstepidemin i 15 år och aktiviteten där har upprätthållits av ett mindre antal eldsjälar. Något har dock hänt. Plötsligt är intresset för grafik på topp! Kanske har det med hantverket att göra? Förtjusningen över datorernas obegränsade möjligheter har falnat. I stället känns arbetet med ett material, dess särskilda uttryck men också begränsning, som en utmaning, en källa till nya idéer. Något nytt kan sägas, på ett nytt sätt, i ett nytt sammanhang, men med gammal teknik.

Grafikverkstan har blivit en viktig samlingspunkt. Nya möten har uppstått, äldre har börjat prata med yngre och vice versa, kunniga har delat med sig till mindre kunniga som i stället bidragit med energi och orädda sätt att förhålla sig till teknik och koncept. After Work-fredagar i slutet av månaden har blommat ut i livgivande diskussioner om liv, konst, filosofi och en hel del strunt.

I grafikverkstan, i det praktiska arbetet, har också tanken på en gemensam utställning uppstått. Trots många olikheter, konstnärliga ingångar, generationstillhörigheter m.m. finns det samband: Konstepidemin naturligtvis, grafiken (trots att alla också har andra konstnärliga uttrycksätt), konstnärlig högskoleutbildning och mångårig yrkesverksamhet. Samtidigt finns också något annat, det spirande nya som vi inte riktigt har satt ord på ännu men som har med mötet att göra och gemenskapen. Vi inspirerar varandra, för att uttrycka det enkelt.

Så här är den nu: Vår utställning!

Vi hoppas den kan förmedla något av detta: Nya sätt, nya sammanhang, nya möten, allt med grafiken som upphov och gemensam nämnare.

Utställningen visas på Konsthallen Lokstallet i Strömstad 26 augusti – 16 september
Vernissage: Lördag 26 augusti kl 13
Medverkande konstnärer: 
Ewa Brodin, Camilla Engman, Carina Fihn, Kjellåke Gerinder Berit Jonsvik, Andreas Korsár, Pia König, Pia Mauno, Åke Nordström, Michela Peterson, Ragnar Schmid, Lars Åsling
www.konsthallenlokstallet.se

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur