Artist-in-residence

Konstepidemin är Sveriges största arbetsplats för konstnärer i det fria kulturlivet. Vi finns sedan 1980-talet vid Linnéplatsen i Göteborg med 130 yrkesverksamma utövare inom olika…

Konstepidemin är Sveriges största arbetsplats för konstnärer i det fria kulturlivet. Vi finns sedan 1980-talet vid Linnéplatsen i Göteborg med 130 yrkesverksamma utövare inom olika konstnärliga discipliner såsom bild- och formkonstnärer, musiker, författare, regissörer, filmare, skådespelare, dansare etc. Konstepidemin är en central mötesplats för konst- och kulturstaden Göteborg och en katalysator för en stor mängd idéer och tankar inom bildkonst, litteratur, teater, musik.

Konstepidemin har drivit artist-in-residence i mer än tjugo år. Vi har fem ateljébostäder och tar årligen emot 15-20 internationella konstnärer, författare, musiker, curatorer och föreläsare. En viktig anledning till att konstutövare söker sig hit, och ofta vill komma tillbaka, är ett produktivt konstnärligt klimat, möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och sina projekt lokalt.

Vi arbetar med att kunna engagera våra gästande konstnärer i publika sammanhang, att sätta igång både estetiska och politiska samtal och välkomnar en mångfald av konstnärliga positioner.

Satellit Hösten 2014 startar ett pilotprojektet artist-in-residence i Angered. Vi har initierat ett konstnärsresidens som vi driver i samarbete med Kulturhuset Blå Stället, Kultur i Väst och Angeredsteatern. Initiativet kommer av att Göteborg har skapat en konstscenen som på många sätt är sluten och svår att bli del av. Målet med Angeredsresidenset är att skapa och stärka relationer, för enskilda konstnärskap, fristående kulturarbetare och aktörer inom kulturområdet. Vi vill med konsten ställa viktiga frågor kring politik, ansvar, delaktighet, demokrati.

IASPIS Två konstnärer varje år bjuds in genom International Artists Studio Program In Sweden/Göteborg (IASPIS/Gbg). IASPIS-gruppen Gbg föreslår gemensamt konstnärer för ateljévistelse, beslut tas sedan i Konstnärsnämnden i Stockholm som står för finansiering av resor och stipendier till de gästande konstnärerna. Sedan årsskiftet har Konstepidemin värdskapet för IASPIS/Gbg. Förslag på internationell Iaspis-konstnär utlyses två gånger per år, vår och höst.

 

 

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur