IASPIS

UTLYSNING

Iaspis-gruppen Göteborg vill ha in namnförslag på en internationell konstnär som inom ramen för International Artists Studio Program In Sweden kan få ett tremånaders arbetsstipendium i Göteborg i en av Konstepidemins gästateljéer. Två konstnärer varje år bjuds in genom International Artists Studio Program In Sweden/Göteborg (IASPIS/Gbg). Förslag på internationell Iaspis-konstnär utlyses två gånger per år, vår och höst.

IASPIS-gruppen Gbg föreslår gemensamt två konstnärer för ateljévistelse, beslut tas sedan i Konstnärsnämnden i Stockholm som står för finansiering av resor och stipendier till den gästande konstnären.

Vistelsen avser tre månader våren 2018. Konstnären kommer att få ett stipendium på 15 000 kr/månad för uppehälle och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer som inkluderar bostad. Konstepidemins residensverksamhet och Iaspis-gruppen kommer att stödja konstnären för att få ut så mycket som möjligt av sin vistelse.

Förslag på internationell Iaspis-konstnär skickas per mail till meira(a)konstepidemin.se. Förslaget ska vara inne senast 20 oktober 2017.

Skicka gärna en kort presentation av konstnären (max en A4) samt adress till hemsida om sådan finns. Konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in.

Iaspis-gruppen söker en konstnär som kan förväntas få ut mycket av ett utbyte med stadens och regionens konstliv och som vi tror har värdefulla erfarenheter för vår relation till omvärlden.

Det går också att söka för expertbesök, såsom kuratorer för våren 2017. Vid beviljad ansökan bekostas resa och logi av Iaspis.

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från Göteborgs Konsthall, Akademin Valand, Röhsska, Konstmuseet, Gibca, Röda Sten, Galleri Box, samt två representanter från Konstepidemin som också är sammankallande.

För frågor kontakta meira(a)konstepidemin.se

Konstepidemin har sedan 2013 värdskapet för IASPIS/Gbg.

Iaspis gruppen i Göteborg:

Konstepedemin, Meira Ahmemulic (sammankallande)
Akademin Valand, Niclas Östlind
Göteborgs Konsthall, Stina Edblom
Göteborgs Konstmuseum, Anna Hyltze
Gibca, Ioana Leca
Konstepidemin, Tomas Ferm
Röda Sten Konsthall, Mia Christersdotter Norman
Röhsska museet, Ann Bergström
Galleri Box, Rickard Eklund
Galleri 54, Ilona Huss Walin

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur