Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

AKTUELLT – STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte mån 25 november
Kort sammanfattning från mötet:

 

Ekonomi
KE:s ekonomi ser fortfarande god ut, i förhållande till budget.

Första förslag på verksamhetsbudget för 2020 innebär att budget för Allas ateljé minskas och den publika verksamhetens ökas, att samtliga ateljéer och Blå Huset får en hyreshöjning fr.o.m. mars 2020, att hyran för lokaler höjs vid extern uthyrning och att gästateljéernas månadshyra höjs från 2020-07-01.

Styrelsen godkänner en kostnad på 65.000 kr för renovering av altanen vid Blå Huset.

Formalia/Verksamhet
Utkast 1 till Verksamhetsplan 2020 presenteras. Ordningen ska ändras bl.a. så att ateljéerna lyfts fram.
Verksamhetsberättelsen för 2019 påbörjas efter helgerna.
KKR och styrelsen anser att adjungerande styrelsemedlem bör tillsättas under Martin Solymars frånvaro.

KKR, Arbetsgrupper
Något från KKR-mötet:
Allas ateljé håller öppet på vernissagelördagarna.
WIFT finns på Konstepidemin under Filmfestivalen 2020.
Vårens sista vernissagelördag ersätter Konstepidemins Dag och bjuder då på ”extra allt”.
Rekryteringsprocess för ny KKR-ordförande pågår då Johan Wingborg avgår 2020
Ateljégruppens uppdaterade riktlinjer läggs på hemsidan och gäller t.o.m. 2020.

 

Kontoret
För att hitta ersättare för Maria Hartikainen kan medlemmarna tipsa Barbro Östlund om förslag under december månad. I januari 2020 görs ett urval av en grupp bestående av Barbro Östlund, ev. Inger Skogsberg, en eller två medlemmar samt Maria själv.
Allas ateljé flyttar sin basverksamhet till Bergsjön bl.a. för att når nya målgrupper.
Beredskapsgruppen tar hand om ett nytt trakasseriärende. Handlingsplanen kommer att uppdateras.

Konstepidemins framtid, en visionsgrupp bestående av tre KE-medlemmar ur styrelsen och tre medlemmar som föreslås av KKR arbetar fram ett förslag. Visionsgruppen föreslås presentera sig själv och ett material vid årsmötet för att då få klartecken från medlemmarna att fortsätta arbetet.
För att kunna fullfölja värdegrundsarbetet behöver Charlotta Eidenskog gå upp i tid alternativt måste någon extern tillfrågas. Charlotta Eidenskog återkommer om bedömt behov av tid för detta arbete och när det behöver göras.

Aktuella och kommande ansökningar om bidrag m.m.
Fem stora ansökningar har gjorts, VG-regionen, Statens kulturråd (för WIFT och verksamhetsbidrag), Gbg Stad Social resursnämnd (för Allas ateljé) och Gbg Kulturnämnd (verksamhetsbidrag).

Ateljéfrågor
För närvarande finns 31 sökande till ateljé. En ateljé har nyligen sagts upp.
Det behövs en översyn av de olika varianter av hyreskontrakt som finns för att komma fram med ett förslag på hyreskontrakt för ateljéerna där förutsättningarna är lika för alla konstnärer.

Övriga frågor
Årsmöte 2020, förslag 2020-03-26. Inger Skogsberg kontaktar valberedning när det är klart vilka kompetenser som kommer att behövas i kommande styrelse.

Resturangen har ett gammalt hyresavtal (2001) som bör ses över.

 

Kommande möte är 2020-01-27