Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

AKTUELLT – STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte nr 9 i Föreningen Konstepidemin, mån 2019-03-25

Kort SAMMANFATNING av mötet

Ekonomi
Det inte finns något att anmärka gällande föreningen ekonomi för närvarande. En utförligare rapport kommer efter april månad 2019.

Styrelsen beslutar om hyreshöjning för Blå husets hyresgäst (resturangen) med fr.o.m. 2019-07-01. 

Revisionsberättelse kommer att finnas klar och underskriven av revisorerna till årsstämman.

Formalia/Verkamhet

Förslag till tillägg och ändringar i stadgarna godkändes av styrelsen. Det färdiga förslaget läggs med i utskick inför årsstämman.

Ateljégruppens regelverk ska beslutas på årsstämman, och inte av enbart styrelsen då det är en fråga som starkt engagerar medlemmarna.

KKR

Nina Zetterqvist informerar om uppkomna frågor vid senaste KKR-mötet:

Kansli

En delegation om sex personer från Rhösska gör besök på KE 30.4 för ateljébesök och information. 20.5 kommer två handläggare från VG-regionen att göra ett liknande besök.

Rekrytering till internationell koordinator pågår och beräknas vara klar v.17. Trettiofem ansökningar har inkommit.

Siri Hanbert har fått ett vikariat för Marthe Roosenboom om åtta månader från maj 2019 med möjlighet till förlängning.

Aktuella och kommande ansökningar om bidrag m.m.

Ansökan har gjorts om medel för en scenkonstkoordinator hos VG-regionen och Göteborgs Stad.

Ateljéfrågor

Styrelsen godkänner förslag om ändrad ateljéanvändning för ateljé #623 och #711.

Styrelsen godkänner förslaget om hyresreducering p.g.a. fuktskada i ateljé #602.

Tills föreningens ekonomiska läge blivit bättre pausas projektet med att omvandla vind i paviljong 9 tillsvidare, gäller även bygglovsansökan.

Fastigheter, byggnader och mark

Tillgänglighetsanpassning av entré och wc i hus 10 pågår. 

Årsstämman

Material inför stämman läggs på hemsidans interna sidor och kallelse tillsammans med dagordning ska även finnas i alla postfack.

Övriga frågor

Rapport från medlemsmötet angående frågan som KE:s framtid: det behövs en tydligare beskrivning av omfattningen på det arbete som läggs ned inom ramen för KE och dess betydelse för Göteborg.

Inger Skogsberg ber KKR-representant om uppdatering av samtliga arbetsgruppers styrdokument/riktlinjer inför konstituerande möte 29.4.