Det oavsiktliga, ytans topografi, 10,5 x 10,5 och andra arbeten

Michaela Peterson, Det oavsiktliga, ytans topografi, 10,5 x 10,5 och andra arbeten

Under en längre tid har arbetet med vad jag kallar “det oavsiktliga” upptagit mig.

Det som kan uppstå i ett skeende där något annat var den egentliga avsikten: den överblivna platsen, mellanrummet, den oplanerade ytan, den hävdvunna stigen, pausen, tomheten, intervallet.

I Japan finns begreppet Ma som är ett uttryck för dessa tankar.

Det som uppstår som en sekundär effekt fascinerar mig.
Jag vill upprätta det som finns men som inte uppmärksammas.

“Det som inget ärende har”

I mina arbeten har ytans rum stor betydelse och jag använder mig av tomrummet i lika stor omfattning som det gestaltade.

Michaela Peterson

 

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur