Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Utställningsprogram Galleri Konstepidemin

Galleri Konstepidemin är ett konstnärsdrivet galleri för svensk och internationell samtidskonst. Galleriets lokaler består av flera utställningsytor med olika karaktär, både traditionella utställningsrum och experimentella ytor som inbjuder till installationer och platsspecifika arbeten.

ÖPPETTIDER
Måndag: Stängt
Tisdag: 12:00–17:00
Onsdag: 16:00–20:00
Torsdag: 12:00–17:00
Fredag: Stängt
Lördag: 12:00–16:00
Söndag: 12:00–16:00


Program våren 2022

14 jan–6 feb
Josefine Östberg Olsson och Kim Janson m.fl., Galleriet
Cecilia Sterner, Pannrummet
Kristina Lindberg, Glasrummet

11 feb–6 mar
Johan Söderström, Galleriet (Stora och lilla rummet)
Caroline Monnet (Inre rummet)
Ida Brattmo, Pannrummet
Ingvild Hovland Kaldal, Glasrummet

11 mar–10 apr
Maria Magnusson i samarb. med Heavenly Creatures Photographers, Karin Johansson och Leslie Robertsson, Galleriet och Glasrummet
Azadeh Esmaili Zaghi, Pannrummet

23 apr (lörd kl 12–16)–15 maj Valand examensutställning (kandidat), visas i alla Galleri Konstepidemins utställningslokaler (Galleriet, Pannrummet, Bergrummet och Glasrummet)

Galleriet på Supermarket Art Fair 2022 (Skärholmsplan 1, Stockholm)
25–29 maj (Dates for the exhibitor)
26–29 maj (The public dates)

20 maj–12 juni
Dominika Kemilä, Galleriet
Simen Stenberg, Pannrummet
Nils Sövik Andreasen, Bergrummet


Program hösten 2022

3–25 september (Obs! lördagsvernissage)
Monica Englund, Galleriet och Glasrummet
Hilma Nordén, Pannrummet
Tove Nankler, Bergrummet

30 september–23 oktober
Karin Granstrand, Galleriet: Stora rummet
Shogo Hirata Galleriet: Innersta och Lilla rummet
Josef Kovac, Pannrummet
Tea Eklund Berglöw & Hedda Röök Carlson, Bergrummet

28 oktober–20 november
Malin Lager, Galleriet: Stora och Lilla rummet
Victoria Andersson, Galleriet: Innersta rummet
Kate Moss, Pannrummet

25 november–18 december
under programsättning, Galleriet: Stora och Lilla rummet
Zafira Vrba Woodski, Galleriet: Innersta rummet
Sara Wallgren, Pannrummet