Verk på papper

Sisters in Crime av Christina Skårud, 2018

I Glasrummet under denna utställningssäsong visas verk på papper. Glasrummets utställningsperioder och öppettider följer Galleriets. Denna period visas verk av Christina Skårud. Utställningsprogrammet är curerat av Patrik Andiné.

christinaskarud.com

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur