Verk på papper

Glasrummet är ett litet galleri inne i Huvudgalleriet på 8 m2. Utställningarna i glasrummet följer de ordinarie utställningsperioderna. Här visas skissarbeten och processbaserade verk i tematiska utställningar som förändras säsongsvis.

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur