Kropparnas Arkiv med Eva Dahlin

Nu på torsdag den 26: oktober 18:00  visas “Kropparnas Arkiv”  av Christina Olofsson på Bio Roy.

Filmen har sin utgångspunkt i Eva Dahlins konstnärliga arbete runt Naturhistoriska museets samlingar hennes möte med forskare därifrån samt från Zoologiska institutionen i Göteborg. Hur förhåller sig konstnärens kunskapssökande inför naturen  till den naturvetenskapliga forskningens synsätt och metoder?

Du kan läsa mer om filmen på följande länk:http://bioroy.se/kalendarium/filmer/kropparnas-arkiv/

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur