Meira Ahmemulic ställer ut på Västerbottens museum

THE WHITE HOUSE

Konsepidemins Meira Ahmemulic deltar i utställningen The White House tillsammans med Cecilia Germain, Caroline Seung-Hwa Ljuus, Sofia Hultin & Conny Karlsson Lundgren, 6 mars–29 maj 2016, Västerbottens museum.

Konstfrämjandet i Västerbotten och Västerbottens museum bjuder tillsammans in fem yrkesverksamma konstnärer till ett projekt där nyproducerad konst tar avstamp i kulturarvet med särskild fokus på vithetsnormer och levnadsberättelser. Konstnärerna undersöker, speglar och införlivar det lokala och mångkulturella kulturarvet, och har i arbetet tillgång till museets samlingar och arkiv.

Syftet är att få syn på hur svenskhet konstrueras och representeras i kulturarvet samt att fånga dess estetiska värden för att bryta med strukturer som åtskiljer människor. Ett annat syfte är att ge plats åt nya och ohörda levnadsberättelser från Västerbotten som finns utanför den bärande normen, med utgångspunkt i bland annat kön, sexualitet och etnicitet.

Cecilia Germain, "The New World", 2008. En omvänd kolonialisering där den afrikanska kontinenten koloniserar Europa.

Cecilia Germain, “The New World”, 2008. En omvänd kolonialisering där den afrikanska kontinenten koloniserar Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information finns här: www.vasterbotten.konstframjandet.se

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur