Mona Wallström på Gustavsbergs Konsthall: Angående HUS nr. 10

Linn Greaker, grafisk formgivare / MFA

 

Mona Wallström är en av Sveriges mest erkända smyckekonstnärer. Sedan drygt tjugo år har hon sin ateljé i Konstepidemin i Göteborg, i en av de byggnader som tillhört det tidigare epidemisjukhuset. Utställningen “Angående Hus nr. 10” sammanfattar ett mångårigt projekt, där just platsen, arkitekturen och byggnadernas historia står i centrum.

Om utställningen “Angående HUS nr. 10″, skriver Mona Wallström:
Huset har en egen historia, en verksamhet som inte finns där längre. Det var en av de byggnader som uppfördes som delar i ett epidemisjukhus. Det går inte att förbise de öden och händelser som utspelats här. Tragiken med sjukdom och död naturligtvis, men sjukhuset var också känt som en omtyckt arbetsplats. Aspekter som var för sig har flera ingångar till idéutveckling. Medicinhistoriska museet har också varit en källa, mer för inspiration än information. Fascinerande var den utrustning med sina förpackningar som läkare använde vid patientbesök. Lådor och etuier hade getts lika mycket omsorg som utrustningen själv. Ett tecken på vilket värde den hade men också ett sätt för läkaren att visa trovärdighet inför inför patienten.

Citatet är ett utdrag ur Mona Wallströms bok som kommer ut samma dag som utställningen öppnar. Boken presenterar projektet “Angående HUS nr. 10” genom ett omfattande bildmaterial, Wallströms anteckningar och en essä av Love Jönsson, intendent på Röhsska museet.

Utställning pågår till 8 januari 2017.

Equipment Box. Mona Wallström

Equipment Box. Mona Wallström

 

Affisch: Linn Greaker, grafisk formgivare / MFA

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur