Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Skulptör

Per Agélii

Som skulptör är jag främst intresserad av vårt gemensamma offentliga rum. I mitt arbete strävar jag efter att ta till vara på rummet/platsens egenheter och använda dem. Jag vill att mina skulpturer skall gripa tag i och förvandla rummet omkring, göra omgivningen till en del av konstverket.

Konsten får gärna ha flera nivåer och säga olika saker till olika människor, upplevelsen får gärna ändra sig över tid, offentlig konst måste klara av att ses och återses under många år.