13festivalen

13Festivalen 2018 äger rum 4-6 januari 2018 på Konstepidemin. Open Call för medverkande pågår 1 juni – 30 augusti 2017.

13Festivalen startades 2015 av Anna Carlson och Jill Lindström som ett försök att skapa en plattform och en scen för performance konst i ett utvidgat fält. En gränsöverskridande scen där bildkonstnärer, musiker, ljudkonstnärer, skådespelare, dansare m.fl. kan mötas. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betraktas som performativt. Såväl etablerade konstnärer som studerande är välkomna att framträda.
www.13festivalen.com

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur