Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Scenkonstgruppen

Arbetsgruppen för scenkonst på Konstepidemin består av ett antal konstnärer verksamma på Konstepidemin och uppfyllda av tanken att sprida fri, konstnärsdriven, spännande scenkonst. Gruppen består av Fia Adler Sandblad, Ola  Karlberg, Bronja Novak Lindblad, Kristin Rode och Cecilia Lagerström.  Scenkoordinator på Konstepidemin är Andreas Luukinen.

Cecilia Lagerström

Cecilia Lagerström är verksam som regissör, ​​forskare och professor i scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik (GU). Cecilia har regisserat föreställningar och performance-akter på teatrar och andra spelplatser, under lång tid, och bedrivit konstnärliga utvecklings- och forskningsprojekt. Från 2005 har hon varit aktiv i utvecklingen av konstnärlig forskning inom teaterområdet i Sverige. Hennes konstnärliga praktik rör sig mellan teater, performance och konstnärlig forskning.

Kristin Rodes

Kristin Rodes verksamhet kretsar kring Clownen. Kristin söker, utvecklar nya tankar och idéer om vad Clownen kan vara idag och rör sig i huvudsak mellan tre områden: (1) Ett utforskande genom skapande av soloarbeten, text/essäskrivande och ett undersökande av Clownen i relation till historien, vår samtid och framtid. (2) Som Clown på sjukhus, i Clownkliniken sedan 2021, och föreställningar i två konstellationer clownkonstNU /clownfrekvenser samt improviserade uppdykande i div. sammanhang. (3) Håller workshops i att upptäcka/avtäcka varje persons unika Clown, både för nybörjare och erfarna samt regissör/yttre öga/bollplank för scen/dans/cirkusproduktioner.

Ola Karlberg

Ola Karlberg har stått på scener runt om i landet och Europa under 40 år. Han spelar för både barn och vuxna. Barnpubliken brukar sitta ner men vuxenpubliken kan vara både sittande och dansande. Utöver sitt stående på scener sitter han vid sidan av för att skriva och översätta sånger, dikter och manus. Då han står på scener ingår vanligtvis att han sjunger, spelar ett träblåsinstrument, agerar och emellanåt tar ett litet danssteg. En scenkonstnär.

Fia Adler Sandblad

Fia Adler Sandblad driver sedan 1993 ADAS teater. Med utforskande strategier skapar hon teater med skådespelarna och publikens möte i centrum. Historier och kroppar som saknas på teatern lyfts fram med insikten om att konsten kan vara läkande och helande i en värld av trauma och konflikter. Arbetet befinner sig i det tragikomiska där krockar och diskrepanser blir öppningar till fördjupade insikter. Fokus är på inkluderande och hållbara perspektiv med utgångspunkt i fysisk och vokal gestaltning.