Kontakt/Om oss

På Konstepidemin – mitt i Göteborg – ligger fjorton byggnader med ca 4000 m² ateljéyta omgivna av en stor park.

Konstepidemin är en förening vars huvudsyfte är att vara en mötesplats för konstnärer och mellan konstnärer och publik och att tillhanda bra och billiga lokaler för konstnärer inom olika discipliner. Konstepidemin är en ideell förening. Verksamheten drivs av konstnärer tillsammans med personal. Styrelsen består av till hälften konstnärer och hälften kompetens från näringslivet.

Sedan 1987 har dryga hundratalet konstnärer sina arbetsplatser här, i det som tidigare var ett epidemisjukhus.

På Konstepidemin råder mångfald. De flesta konstnärsinriktningar finns representerade: bildkonstnärer, scenografer, silversmeder, keramiker, dansare, musiker, animatörer, textilkonstnärer, skulptörer, designers, filmare, fotografer, skådespelare, tecknare, författare, översättare, m.fl.

Förutom ateljéer, kontor och verkstäder drivs en omfattande verksamhet för besökare. Fyra gallerier visar ett trettiotal utställningar varje år. Fem gästateljéer med boende står för ett internationellt kulturutbyte. Här finns en växande barn och ungdomsverksamhet med konst- och utbildningsprojekt. Musik, teater & dans har flera scenrum med väletablerad publikkontakt. Förutom workshops och ateljévisningar har hela Konstepidemin öppet hus en dag per år.

Många av ateljéinnehavarna är engagerade i olika arbetsgrupper och kommittéer.
Verksamheten är till stora delar självfinansierad, huvudinkomst är ateljéhyrorna. En del av Konstepidemins utåtriktade verksamhet uppbär ekonomiskt stöd av Göteborgs kommun. Specifika projekt finansieras av medel utifrån; stat, kommun, region och olika fonder.

Läs hela historien här – “Från kolera till konst”

Konstepidemin är partner i nätverket OnAiR och medlem i nätverken ResArtis och Trans Europe Halles

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur