Underjord

Underjord, Martin Skimutis och Christian Bjärgö

Christian Och Martin arbetar med miniatyrmiljöer för att undersöka platsen som fenomen. vem kan bo och verka för inom gränserna för en specifik plats? Vad försegår i angränsande rum och platser, och vad händer när platsbundna fenomen överträder gränserna och går in i varandra? utställningsföremålen kan betraktas som narrativa, dem berättar en historia, om både det tänkbara och det oanade. Det kan liknas vid en en lek med de normer och konventioner som härskar i specifika miljöer. Kategorier och det förväntade kastas omkull, en tanke om att det absurdistiska är en variant av det realistiska.

utställningsobjekten är till största del bygds av återvunnet skräp; plast, kartong, gammal vvs, skrotade leksaker och småbitar som hittats här och där. Utförandet kan liknas vid dockskåp där en ser miljöer från sida, i genomskärning.

Martin och Christian är skulptörer med rötter i Höga kusten, Norrland.

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur