Den bruna högen

Den bruna Högen, Sasha Waltå och Miriam Hansen

” Vi pratar om att kalla utställningen den bruna högen. Det är för att det finns en sådan utanför vårt hus. Egentligen är det uppskottad snö blandat med grus, isen smälter aldrig, rester ligger kvar fram på våren, den bruna högen.”

Miriam Hansen (f.1988) bor og arbeider i Oslo. Via Installasjon og video benytter hun seg av iscenesettelser for å undersøke relasjoner mellom subjekter og objekter, samt adferdsmønstre. Normativitet er et tilbakevendende tema i hennes praksis, ofte fra et psykologisk eller sosiologisk perspektiv. Hun har en BA og MA i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo.

Sasha Waltås (f.1985) praktik är ljud- text och performancebaserad. Det platsspecifika är en del viktig del av Waltås arbeten tillsammans med ett intresse för berättande. Praktiken vilar på en feministisk grund där strukturer, ekologi, mellanmänskliga- och djur-mänskliga relationer är återkommande teman. Utbildad på Konsthögskolan Valand (BFA) och Kunstakademiet i Oslo (MFA, 2015).

 

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur