Projekt

En girlang för Kulturhuset i Bergsjön

En girlang för Kulturhuset i Bergsjön.
-en unik plats där över 140 olika nationaliteter bor.

Efter ett längre samtal med Azadeh Esmaili Zaghi och Hanna Jansson i projektet Kulturstråket Navet tar vi nu tillfället i akt att berätta mer om det växande kollektiva verk som Allas ateljé, och projektet Megakonst vävts samman med nu under bl.a. Konstepidemins dag.

Arbetet med det kollektiva konstverket och skapandeprocessen har utvecklats under ett flertal träffar där både Bergsjönborna,  aktörer i närområdet och deltagare runt om i staden deltagit. Det har varit unga deltagare, barn, föreningsaktiva, seniorer privatpersoner i sällskap med familjen, personer som arbetar eller är verksamma inom staden.

Det som varit extra kul är att många har dykt upp i köpcentrum eller deltagit spontant när vi befunnit oss på en plats eftersom själva atmosfären varit inbjudande och lockande.
Iden om ett kollektivt verk har efter det vuxit och tagit ett eget liv bland alla möjliga verksamheter så som fastighet och förskolan. Syftet är tillsammans fira invigningen av Göteborgs 5:e kulturhus den 17:e augusti.

Arbetet med det kollektiva konstverket fortsätter att utvecklas och kommande verkstad planeras till nu ett gemensamt samarbete mellan projektet Kulturstråket Navet & Allas ateljé, den konstpedagogiska verksamheten på Konstepidemin. Konstepidemins dag är nu på lördag, den 4 juni. kl. 14.00-18.00. Skulle du vilja så kan du delta i skapandet av girlangen så besök oss i hus 10.

En Girlang för Kulturhuset i Bergsjön är samtidigt en del av den kommande Textil festivalen som sker mellan 1-4:e september 2022 i Bergsjön, men du kan redan nu ta del av den så mycket som den växt fram.

– Varför en girlang?

Just en girlang är ett skapande som i mindre skala, med relativt enkla medel, oavsett tidigare erfarenhet av handarbete och textil bjuder in till deltagande i en konstnärlig process.
Vi tycker den symboliserar det kollektiva samarbetet, men samtidigt lyfter individen då allas garnbollar ser olika ut. I det stora hela kanske en liten garnboll inte ser mycket ut för världen. Men när vi knyter dom samman med varandra är det som att vi alla fattar tag i varandras händer och tillsammans firar, välkomnar ett nytt kulturhus.  Precis som vi tillsammans under många år arbetat för att det ska bli ett kulturhus här, och precis som vi, som individer och föreningar, unga och äldre, skapat konst- och kulturaktiviteter för oss alla som bor här. Må girlangen bli lika mäktig som Bergsjön!

Hittills har garnbollar skapats hos föreningar, skolor, fritids, förskolor, organisationer, politiker och andra aktörer och ju fler som kommer in, ju fler individer och erfarenheter som kopplas ihop, ju starkare blir betydelsen av den, och vi delar alla ägandet av processen och verket gemensamt.

Synen kommer bli mäktig! Vi förväntar oss en stor skapelse som hela tiden byggs på, säger Azadeh Esmaili Zaghi.

Vi vill såklart att girlangen växer sig ännu längre och siktar fortfarande på att få in fler garnbollar.
Därför är Ert engagemang viktigt, du kan delta i workshops under sommaren. I Kulturstråkets verksamhet på Navet i Bergsjön kommer vi att knyta ihop allas garnbollar till en enda stor och lång girlang.

Du kan också lämna din garnboll till oss på Navet i Bergsjöns kontor (Rymdtorget 2) innan den 17e augusti, eller kom på invigningen så hjälper vi dig att fästa ditt bidrag på girlangen! Om ditt bidrag är väldigt stort så säg gärna till i förväg.

– Vad händer då efter Textilfestivalen och invigningen?

Jo, då flyttar girlangen vidare in i Nordstan under Hållbarhetsfestivalen vecka 42, där du också kommer kunna ta del av verket och bidra till det genom kollektivt skapande under temat Hållbart mode/slow fashion.
Vi hoppas dessutom få berätta mer om allt det arbete som gjorts längs stråket och dela med oss av värdefulla erfarenheter kring hur konsten, social hållbarhet och samverkan vävs samman i processer som denna och skapar häftiga synergier.

Genom detta gemensamma konstverk skapar vi tillsammans både glädje och hopp, inför ett förverkligande av det efterlängtade kulturhuset i Bergsjön.

 

Azadeh Esmaili Zaghi
Konstnärlig projektledare Kulturspråket Navet i Bergsjön

Hanna Jansson
Verksamhetsutvecklare Navet i Bergsjön

Cecilia Grönkvist
Allas Atelje, Konstepidemin