Projekt

Konst på Plank (2018)

Av Konstepidemin

Konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling vid planket där konst ska uppföras.

Två konstnärer från Konstepidemin, Martin Solymar och Gudrun Åsling, har fått i uppdrag att uppföra konstverk på Trafikverkets plank vid Linnéplatsen.

Konstverken vid Linnéplatsen är en del i arbetet att göra planken i centrala staden till något mer än bara byggplank. Förutom att skydda omgivningen från buller och damm och förhindra intrång på arbetsplatsen, ska planken även bli en plats för kreativa aktiviteter och konstnärliga uttryck.

Konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling har fått var sin yta om 4 x 10 meter på den sida av planken som vetter mot Linnéplatsen att uppföra sina verk på. Deras arbeten presenterades 1 september och konstverken sitter uppe i ett år, sedan är tanken att nya konstnärer ska sätta sin prägel på ytan.

Så här beskriver konstnärerna sina verk:

Martin Solymar: Linnékringlan

”Det kommer att bli ett lindormsmotiv där ormarna biter tag i varandra som en kommentar till den politiska konflikten kring västlänken. Lindormsmotiven bygger på att de om vartannat överlappar varandra och på så sätt är bundna vid den plats de är ristade/målade (vid flykt slår de knut).” 

Gudrun Åsling: VY
”Bilden har som sitt tema det abstrakta landskapet. Jag vill ge ytan, linjen/randen, färgerna och ljuset ett gemensamt sammanhang i mina arbeten. Dess roll blir till en plats för färgerna att skapa en konversation på och ett rum för ögat att röra sig i. Bildens intention är att skapa ett avspänt och självständigt förhållande till tiden. Jag visar på det omformade landskapet – det osedda, det som inte finns men finns.”

Valet av konstnärer har gjorts av en jury bestående av Rebecca Burkhalter och Daniel EKTA Götesson.