Reportage

Kulturminister Amanda Lind besöker Konstepidemin

Av Konstepidemin

Amanda Lind i Tomas Lundgrens ateljé. Foto: Johan Wingborg

Under Kulturminister Amanda Linds besök i Göteborg, bjöds hon, tillsammans med representanter för Kulturdepartementet, in till Konstepidemin. Under besöket fick sällskapet ta del av en presentation av områdets historia, dess omfattande verksamheter och betydelsen av ett konstnärligt centrum.

Amanda Lind besöker Konstepidemin 22 februari 2019. Foto: Johan Wingborg

Den nya Kulturministern fick av Berit Jonsvik höra historien om hur det gamla epidemisjukhusets lokaler hamnade i fokus för en utredning om att skapa arbetsmöjligheter och ateljéplatser för stadens yrkesverksamma konstnärer. Hur föreningen bildades, invigdes 1987 och fick sitt namn Konstepidemin och parollen ”Låt konsten smitta” – konstformerna sinsemellan och samhället i stort!

Nina Zetterquist berättar om Allas Ateljé. Foto: Johan Wingborg

Nina Zetterquist kunde berätta om Konstepidemins konstpedagogiska verksamhet – hur Barnakademin blivit Allas Ateljé för att inkludera och välkomna alla, och det fantastiska arbete som pågår med att göra konst och kultur tillgänglig för barn och unga i hela staden.

Ulla Mogren berättar om Konstepidemins galleriverksamhet. Foto: Johan Wingborg

Galleriverksamheten och visionen om att tillgängliggöra konstupplevelser utan försäljningskrav, fick ministersällskapet veta mer om av Ulla Mogren. Det vita galleri där besöket ägde rum är ett av stans största, men utöver det finns ytterligare två experimentella gallerilokaler på området, i det gamla Pannrummet, och det Bergrummet som en gång i tiden agerade vagnsskjul.

Vår koordinator för Konstepidemins internationella arbete, Linda Tedsdotter, fick chansen att berätta om flera av de projekt som bedrivs med kopplingar till omvärlden, där Konstepidemin verkar för att bjuda in och skapa kulturella utbyten över gränserna.

Besöket avslutades med en visning av området och fyra av ateljéerna där konstnärerna Rocio Soto, Tomas Lundgren, Nikke Ström och Eva Zethraeus fick ta emot och berätta om sitt arbete och koppling till platsen.

Amanda Lind besöker Rocio Soto i ateljé Kollegiet. Foto: Johan Wingborg

 

Amanda Lind i Nikke ströms ateljé. Foto: Johan Wingborg

 

Eva Zethraeus visar sin ateljé. Foto: Johan Wingborg