Info

Lars Raattamaa – Residens Angered 2019

Lars Raattama

See English text below

Lars Raattamaa, författare och arkitekt, arbetade under 2019 som konstnär i projektet Residens Angered. Resultatet av tiden i Angered är en bok och en utställning “Den fjärde urbana revolutionen, Angered, Gårdsten, Hammarkullen” – fotografier och texter från möten med ortens platser och människor.

”Under min tid som som residenskonstnär ville jag förstå Angereds sammanhang och dess kopplingar med Göteborg. Kopplingar i liten och stor skala, sammanhanget med andra delar av Göteborg och världen. Kopplingar med arkitekturens politiska historia och framtiden. ”

Till utställningen Den fjärde urbana revolutionen på Konsthallen Blå Stället och Hammarkullen konsthall har Lars även bjudit in Valeria Montti Colque, en konstnär som rör sig fritt mellan kollage, performance, film och scenografi. Hennes verk blandar metaforer och löser upp gränser. De båda arbetar, i sina olika konstformer, med frågor om plats, makt, identitet och språk. Utställningen visas 2020-11-14 – 2021-01-15.During Residens Angered 2019 Lars Raattamaa is working on the project “The Fourth Urban Revolution, Angered, Gårdsten, Hammarkullen” which will result in a book and an exhibition.


“During my time as Artist-In-Residence-Angered I want to understand the connections and context of Angered in Gothenburg. The connections in small and large scales, the context with other parts of Gothenburg and the World. The connections with the political history of architecture and the context with the future.”

Lars Raattamaa is a writer and an architect. The exhibition The Fourth Urban Revolution can be viewed at Konsthallen Blå Stället och Hammarkullen konsthall from Nov 14th 2020 until January 15th 2021.