Nytryck – bilder från vernissaget

12 konstnärer från Konstepidemin visas grfik på Lokstallet i Strömstad.