Info

Ismail Hosny – Residens Angered 2014

See English text below

Residens Angereds första gästkonstnär –  Ismail Hosny

Den egyptiske musikern Ismail Hosny är Residens Angereds första gästande konstnär. Han är verksam som electronicamusiker, producent och DJ med bas i Kairo där han är en del av Egyptens vitala musikscen. Under tre månader i höst har Ismail Hosny Angered som arbetsplats, han kommer att arbeta med egna konst- och musikprojekt och ha utbyte med konstlivet i Västsverige, men också medverka som DJ i produktionen Revolution på Angereds teater och som konstnär i projektet Kris-Populism-Konst på Konstepidemin.

Till residenset i Angered bjuds internationella konstutövare för att utveckla projekt lokalt, utifrån platsen och i dialog med boende. Residenset ger också plats för samtal, möten, workshops och föreläsningar. Tillsammans vill Blå Stället, Konstepidemin, Angereds teater och Kultur i Väst skapa nya vägar in i konsten. Det handlar inte om att ge konstnärer nya platser att visa konst på, utan om att konsten ska vara en plats för tänkande och ges plats utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Gästkonstnär Ismail Hosny har sin bas i Kairo, där han arbetar som electronicamusiker både som soloartist och i olika kollektiva projekt. I Angered kommer Hosny att medverka som DJ i uppsättningen Revolution som har urpremiär den 14 november på Andra Stället. Hosny deltar också i konstprojektet Kris-Populism-Konst på Konstepidemin tillsammans med internationella och lokala konstnärer. Kris-Populism-Konst kommer att visas i maj 2015 på Galleri Konstepidemin.

Den 20 november 2014 klockan 18.00 samtalar regissör Charlie Åström, som skrivit och regisserat Revolution, med Ismail Hosny i Blå Ställets Konsthall.

Bakom Residens Angered står Konsthallen Blå Stället, Föreningen Konstepidemin, Angereds Teater och Kultur i Väst med stöd av Göteborgs stad.Angered Residence first guest-artist

Egyptian musician Ismail Hosny was the first artist artist to be invited at Angered Residence. He is working as an electronic musician, producer and DJ based in Cairo where he is part of the vivid musical scene. During three months our guest Ismail Hosny had Angered as a workspace, working on his own art – a music project and an exchange with artistic life in West Sweden, but also assist/contribute as a DJ in “Revolution” production at Angered theatre and as an artist in Crisis-Populism-Art project for Konstepidemin.

Residence in Angered invite artistic practitioners to develop local projects, through its location and the dialogue with locals. Residence gives also time for discussion, meetings, workshops and lectures. Blå Stället, Konstepidemin and Kultur i Väst all want to create new ways in art. This does not deal with giving artists new places to exhibit their work, but with making art be a place to think and give attention to developing from one’s own conditions.

Guest artist Ismael Hosny is based in Cairo, where he works as an electronic musician both as a solo artist and with various collective projects. In Angered Hosny came to work as a DJ in “Revolution” production which was premiered on November 14th  2014 in Andra Stället. Hosny also takes part in Crisis-Populism-Art project at Konstepidemin together with other international and local artists. Crisis-Populism-Art will be shown in May 2015 at Galleri Konstepidemin.