Projekt

Sandra Sterle – Residens Angered 2017

Sandra Sterle. "Nausea", performance, DOPUST festival,Split, 2008

Sandra Sterle. ”Nausea”, performance, DOPUST festival,Split, 2008

Under Residens Angered 2017 arbetar Sandra Sterle med projektet Angered@home som kretsar kring begreppet ”hem” och frågor om exil, språk, identitet och främlingskap.

Sandra Sterle är bildkonstnär som arbetar med film, installationer, fotografi och performance. Just nu är hon adj. professor i performance- och videokonst vid Konstakademin i Split. Under krigen i före detta Jugoslavien bodde Sandra Sterle i Amsterdam i en förort som motsvarar Angered. Under hösten kommer hon att arbeta konstärligt med grupper i Angered, i flera olika media. 2018 görs en utställning med gruppens arbete på Blå Stället. Sandra gör även ett eget konstnärligt arbete med utgångspunkt i residenset.

www.sandrasterle.com