Projekt

Skapa tillsammans på distans – vägen till ett digitalt pedagogiskt centrum i Bergsjön

Av Konstepidemin

När Allas Ateljé håller stängt i ateljélokalen på Rymdtorget i Bergsjön pga. pandemirestriktioner, vill konstnärerna Nike Nilsson och Kerstin Bratt öppna ett digitalt fönster. Under veckorna 7–8 kommer det visas filmer genom de stora glasväggarna, som en del i ett pilotprojekt som utforskar metoder för att skapa på distans, där konstnärerna undersöker hur Allas Ateljés lokal i Bergsjön kan agera som ett digitalt konstpedagogiskt centrum.

I filmerna som börjar visas blandas möten med professionella konstnärer, ateljébesök, inspiration, idéer och tips för eget skapande. På så sätt vill vi bredda det demokratiska fältet för att fler barn och unga ska komma i kontakt med konstnärligt skapande utan att mötas på fysisk plats.

– Vi vill undersöka hur villkoren ser ut för barn och unga att utveckla digitala relationer för uppmuntran till analogt skapande, säger konstnären Kerstin Bratt.

Projektet är ett pilotprojekt med stöd av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. De första stegen för att undersöka formaten för att skapa tillsammans på distans kommer att ske under sportlovet och följande vecka. Då kommer vi att förutom rent pedagogiska filmer även visa hur det kan se ut i konstnärsateljéer där yrkesverksamma konstnärer arbetar i olika tekniker och uttrycksformer. Detta bland annat för att visa att det är ett yrke att vara konstnär och ett livsval som kanske kan väcka intresse.

För de barn som önskar, kommer finnas möjlighet att mejla sina bilder för att få feedback och även att vända sig med frågor och egna idéer till konstnärer knutna till projektet.

Detta är ett pågående projekt som skall kunna fungera som ett pilotprojekt och det kommer att utvärderas och utvecklas vidare.

KONTAKT
Kerstin Bratt e-post: kerstin.bratt@yahoo.se
Nike Nilsson e-post: nike.nilsson@gmail.com

 

Projektet finansieras av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen