Test gallerigruppsmöte – inlämning av material

Utkast på formulär där utställare lämnar in kommunikationsmaterial:

 

 

 • En kort introduktionstext om utställningen skriven i tredje person. Inte jag-person, eftersom Konstepidemin är avsändare. Om jag-person är viktigt så publiceras det som ett citat ifrån dig.
 • Engelsk översättning av introduktionstexten, om du har möjlighet.
 • Plats för en fördjupande text kring ditt konstnärskap och/eller din utställning. Det kan också vara en text skriven av någon annan om ditt konstnärskap. I så fall är det viktigt att du anger skribentens namn.
 • Kort biografi om ditt konstnärsskap.
 • PRESSBILDER

  Obs kom ihåg att döpa filerna samt ange bildtexten enligt beskrivningen högst upp på sidan. Ladda upp minst 2 bilder, max 5.
 • Accepterade filtyper: jpg, png.
 • Accepterade filtyper: jpg.
 • Accepterade filtyper: jpg.
 • Accepterade filtyper: jpg.
 • Accepterade filtyper: jpg.
 • Länkar

 • Övrig info

 • CV & dokument

 • Max 2MB. Namnge filen: Förnamn_Efternamn_CV.pdf
  Accepterade filtyper: pdf.
 • Om du vill kan du ladda upp annat relevant dokument här
  Accepterade filtyper: pdf.
 • GODKÄNNANDE