Projekt

Vals på Blomsteräng

Med Konstepidemins projekt Vals på blomsteräng tillåts äldre att inspireras till rörelse och utforska sina sinnen genom dans, rörelser, ljud, bilder och former.

När den mobila ateljén tog sig ut till träffpunkter och äldreboenden, fick äldre möta konstnärer från olika konstnärliga fält och själva pröva på att skapa. Grundidén handlar om att mötas och om att utrycka sig, att ge möjlighet till att pröva på. Den som vill får dela med sig eller låna ut ett minne, ljud, bild eller en form. Det kan vara djupaste allvar, mörkt, ljust, lekfullt, fint eller luddigt och diffust. Kort kan upplägget beskrivas som inspirationsmöte och verkstad – där minnen kittlas fram och fångas upp i en rörelse, ett ljud eller form och bild.

Under detta projekt 2017 fick deltagarna möta och inspireras av tre konstnärer som tagit sig an temat ”Vals på blomsteräng” på olika sätt;  Bronja Novak Lindblad genom dans och rörelse,  Richard Widerberg genom olika inspelade ljud och Pecka Söderberg genom skulptur, form och bild.

Medverkande i projektet var: Landvetterträffen i Härryda, Nya Lunbygården i Lerum och Bohus Servicehus i Ale. En provworkshop genomfördes också på Träffpunken, Vegahuset, Tre Stiftelser.

SE FILM FRÅN PROJEKTET

 

DIGITAL UTSTÄLLNING

 

SEMINARIUM SKAPANDE HAR INGEN ÅLDERSGRÄNS

Inom projektet genomfördes i oktober 2017 miniseminariet “Skapande har ingen åldersgräns”, på Konstepidemin. Under seminariet fick vi lyssna på konstnären Monica Englund “Om att fortsätta” och se bilder ur hennes konstnärsskap. Dessutom delades erfarenheterna och lärdomar från projektet “Vals på Blomsteräng” och sedan blickades det framåt genom Magnus Eriksson, forskare och designer på RISE som lät oss glänta på “Framtidsteknologins möjligheter”. Läs mer om seminariet

Vals på blomsteräng genomfördes med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.