Ateljé Kollegiet

Ateljé Kollegiet – ett samarbete mellan Kultur i Väst och Konstepidemin.

Ateljé Kollegiet riktar sig till professionella konstnärer från alla konstfält. Här ska samtalet och det personliga mötet mellan redan i Sverige etablerade och de som söker konstnärliga sammanhang i sitt nya hemland få en plattform.

En tanke är relationer etableras och samarbeten utvecklas, sådant som händer kollegor emellan. Men också att information om nätverk, konstarenor och konstverkstäder uppstår och utbyts. Ateljé Kollegiet har bjudit in konstnärerna Kareem Sadoon, Faruq Faaiq Omer, Ronak Azeez och Rocio Soto att under var sin tre månaders period ha tillgång till ateljén på Konstepidemin som sin arbetslokal. Möjlighet finns också att i samband med evenemang på Konstepidemin öppna upp lokalen som utställningsrum och bjuda in till och ta del av publika möten.

Kultur i Väst har under en period arbetat med att kartlägga behov och erfarenheter bland utlandsfödda konstnärer. Ett tydligt behov var tillgången till kollegiala nätverk, ökad branschkännedom men också en plats att kunna skapa konst på. I samband med detta arbete inleddes samarbetet mellan Kultur i Väst och Konstepidemin och projektet Ateljé Kollegiet formades. Förhoppningen att delar av dessa önskemål kommer att tillgodoses. Konstepidemin är ett konstnärsdrivet kulturcentrum i Göteborg och en av Sveriges största arbetsplatser för konstnärer i det fria kulturlivet. Drygt 130 konstnärer från en bredd av verksamhetsområden arbetar här, till exempel bild- och formkonstnärer, musiker, författare, regissörer, filmare, skådespelare och dansare. Konstepidemin har drivit Artist-in-Residence verksamhet sedan 1990 och arbetar för att vara en plats för kollegiala möten mellan professionella utövare inom de konstnärliga fälten med ett brett perspektiv på konstformer och uttryck.

 

MEDVERKANDE KONSTNÄRER

KAREEM SADOON (april – juni)

Vår förste konstnär i Ateljé Kollegiet från 1 april 2018 är Kareem Sadoon, född i Bagdad Irak, yrkesverksam som konstnär sedan 1979 och bor och verkar i Sverige sedan 2002. Kareem är utbildad i skulptur och konstfilosofi vid College of Fine Arts University of Bagdad. Har även studerat grafik på Akademi Valand. I sin konst fascineras Kareem av mänsklighetens ständiga konstruktion, rekonstruktion och dekonstruktion av stadsbilden och hur detta påverkar minnet och relationen till hemmet.

FARUQ FAAIQ OMER (juli – september)
Faruq Faaiq Omer kommer från Irak med en utbildning från Konsthögskolan i Bagdad och varit yrkesverksam konstnär sedan 1968. Han har också en keramisk och en grafisk utbildning i Sverige. Han har visat sitt arbete i separat- och samlingsutställningar först i Irak mellan åren 1968-1983 och i många utställningar i Sverige sedan 1985. Faruq Omer är en av de aktiva i föreningen 11:an som vill arbeta för att bilden och den samtida konsten ska kunna bidra till förståelse mellan människor och få spela roll för demokrati och delaktighet i samhället. Han belönades 2000 med guldmedalj vid 13th plastical Arts Exhibition, Almaheres, Tunisien. 2016 erhöll Faruq Omer Angereds kulturpris.

 

I samarbete med

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur