Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Manöver i dagsljus
Jakob Sjöstedt

 

På flera sätt tycks verken, som uttalat består av rummet i sig och de för tillfället härbärgerade objekten och föremålen, vara både överlastade och avskalade, svårtolkade och lättbegripliga. Allt beroende på betraktarens utgångspunkt. Genom att upprätta en förbindelse mellan verksamheten i ateljén och det aktuella utställningsrummet, konstrueras ett poröst men vibrerande skulpturalt system. Samtidigt som det lyfter fram tidigare försök och otaliga variationer, visar det på en framtida rörelse och kommande riktning bortom rummets begränsningar.

Manöver i dagsljus – en strukturerad rörelse definierad av tid och rum. Med sin konst responderar Jakob Sjöstedt både intuitivt och respektfullt till de rum som den tar i anspråk. Konstnärens skulpturala objekt reagerar på varandra i handling och rörelse, i en balans som pendlar mellan det bräckliga och det hållfasta. Former och material hämtar näring såväl från den yttre som från den inre världen. Det finns något undflyende i objektens former och relationer, en svårgripbar installation som minner om ett abstrakt landskap för betraktaren att träda in i, där varje försök till en konkret benämning hålls tillbaka med en lågmäld ton.

Andreas Nilsson assisterande intendent på Moderna Museet i Malmö och även frilansande curator och skribent

Jakob Sjöstedt är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg och arbetar främst med installationer bestående av funnet material tillsammans med egenhändigt tillverkade föremål, objekt och konstruktioner. Han har tidigare ställt ut bland annat på Skånes Konstförening i Malmö, Galleri Pictura i Lund och Galleri 54 i Göteborg.