Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

The Antediluvian
— Isak Anshelm och Linn Lindström

I våra respektive konstnärliga praktiker är klimatkritik liksom antropocenbegreppet centrala aspekter. Antropocen kan beskrivas som en ny geologisk epok, vilken utgörs av en mängd socialt och kulturellt samproducerade natur-kulturer och där distinktionen mellan begreppen är upplöst. I utställningen, The Antediluvian,  kombineras skulptur i material såsom sten, vax, plast och lera med ett realistiskt marinmåleri. I Pannrummet och Bergrummet bygger vi upp två miljöer där våra respektive arbeten ställs mot varandra. I dessa utrymmen vill vi gestalta några av de bibetydelser som antropocen omfattar, konsekvenser av ekologisk obalans och förlust. Titeln, The Antediluvian åsyftar den bibliska period som föregår syndafloden.

Linn Lindström (f. 1987 Luleå) arbetar med installation, skulptur och video. Hon utgår ofta från ett specifikt material, t.ex. täljsten eller snäckor. I verket sammankopplas sedan dess materialitet med dess specifika historia. Detta i syfte att ur materialets perspektiv kommentera vidare system; sociala, biologiska, eller strukturella. Arbetet tar avstamp i gränsen mellan natur och kultur samt samexistens. Utbildad på Konsthögskolan Valand (MFA, 2014) och Kunstakademiet i Oslo (BFA, 2012).

Isak Anshelm (f. 1988 Linköping) gick ut masterprogrammet vid Kungl. Konsthögskolan 2017. Han arbetar huvudsakligen med måleri. Med ett föreställande måleri försöker han gestalta konsekvenser av en antropocentrisk världsbild. Under de senaste åren har han främst intresserat sig för forskningsområdet ”Blue Humanities” och det fokusskifte från land till hav som det utgör.