Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Transient Amnesia
— Ali Ardalan kuraterat av Alba Baeza

På svenska

Personal storytelling often acts as a critical counterforce to the narratives articulated by dominant powers. The dialectical relationship between these two forms of storytelling becomes apparent in the five works presented in Ali Ardalan’s exhibition Transient Amnesia. In his artistic practice, Ali Ardalan investigates the phenomenology of memory and addresses the potential of storytelling as a form of political resistance.

In English

En utställning av bildkonstnären Ali Ardalan i samarbete med kuratorn Alba Baeza, där berättandet som politiskt motstånd har utforskats.

Personligt berättande fungerar ofta som en kritisk motkraft till de dominerande makternas berättelser. Det dialektiska förhållandet mellan dessa två former av berättande blir uppenbart genom de fem verk som presenteras i Ali Ardalans utställning Transient Amnesia. I sitt konstnärskap undersöker Ali Ardalan minnets fenomenologi och tar upp historieberättandets potential som en form av politiskt motstånd.

Ali Ardalan

Ali Ardalan (Teheran, 1985) är bildkonstnär och baserad i Stockholm. Han har en masterexamen i fri konst från HDK-Valand Academy och har genomfört ett post-masterprogram i Avkolonisering arkitektur vid Kungl. Konsthögskolan. Han fokuserar på teman som identitet, subjektiv information och språk inom maktdiskursen. Ardalan ingår i samlingen vid Göteborgs Konstmuseum. Han har haft utställningar på Uppsala Konstmuseum, Göteborg Konsthall och hans kortfilm This is not a line har valts som vinnare av International Media Art Competition vid Turku Art Academy. Han har nyligen varit en resident på Transit Kulturinkubator vid Telefonplan/Konstfack.

Alba Baeza

Alba Baeza (Barcelona, 1986) är kurator och skribent verksam i Stockholm. Sedan 2016 ingår hon i kuratorteamet på Statens konstråd, där hon är inblandad i flera samtidskonstuppdrag runt om i Sverige. Hon har kuraterat offentliga program vid institutioner som Tensta konsthall eller Index – the Swedish Contemporary Art Foundation. Senaste samarbeten som föreläsare eller samtalspartner inkluderar Kungl. Konsthögskolan och IASPIS.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin

Relaterat innehåll